1. Polska 6 lotów
2. Austria 4 loty
3. Ukraina 2 loty